KAN-therm: Kolektor KAN-therm
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kolektor KAN-therm

Kolektor zasilający i powrotny KAN-therm.

Kolektory standardowo układane są wzdłuż dłuższego boku podgrzewanej powierzchni i wykonuje się je z rur polietylenowych o średnicy 160-180 mm. Możliwe jest także ułożenie kolektora wzdłuż krótszego boku powierzchni.
Odcinki kolektora łączy się między sobą poprzez zgrzewanie doczołowe, możliwe jest łączenie za pomocą złączek elektrooporowych.
Odejścia od kolektora do rur grzewczych wykonuje się jako zgrzane z kolektorem odcinki rur polietylenowych rozmieszczone w określonych odległościach wynikających z projektowanego rozstawu rur grzewczych.

Kolektor KAN-therm

Kolektory wykonywane są zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną i składane na placu budowy lub dostarczane jako gotowe segmenty prefabrykowane. W celu zapewnienia równomiernego rozpływu czynnika grzewczego w poszczególnych pętlach stosowany jest układ Tichelmana poprzez odpowiednie ułożenie kolektorów.

Pętle grzewcze łączone są z krućcami kolektora poprzez zastosowanie łączników systemu KAN- therm Push, wykorzystujących technikę nasuwanego pierścienia.

Kolektory mogą być wykonywane w wersji z izolacją termiczną lub bez. Układane są zazwyczaj bezpośrednio w obrębie boiska lub wzdłuż jednego z jego boków stanowiąc element grzejny (wersja bez izolacji termicznej).

W przypadku mniejszych instalacji ogrzewania lub chłodzenia powierzchni zewnętrznych możliwe jest wykorzystanie standardowych rozdzielaczy do ogrzewania płaszczyznowego systemu KAN-therm.