KAN-therm: Rury grzewcze KAN-therm
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Rury grzewcze KAN-therm

Jako materiał rur grzewczych stosuje się wysokiej jakości polietylen odporny na podwyższone temperatury.

Rury grzewcze KAN-therm

Przy układaniu rur grzewczych wyróżnić można dwa przypadki konstrukcyjne:

  • Rury układane są w warstwach sypkich (piasek zmieszany z betonem, ubity grunt) na których występuje nawierzchnia trawiasta (boiska), kostka lub asfalt. Grubość wszystkich warstw nad rurą nie powinna przekraczać 25 cm dla przykrycia rury gruntem, natomiast w przypadku stosowania warstwy piasku nie zaleca się przekraczania 10 cm ich grubości.
  • Rury układane w zaprawie betonowej wykończonej płytami kamiennymi (schody, podjazdy). Nad rurami wymagane jest min 6 cm zaprawy betonowej.

Głębokość posadowienia rur w przypadku nawierzchniowej roślinności może wynikać również, ze sposobu pielęgnowania tej powierzchni (rury powinny być tak zagłębione, aby nie istniała możliwość ich uszkodzenia w trakcie prac pielęgnacyjnych), również w przypadku ciągów komunikacyjnych głębokość posadowienia może być uwarunkowana wymogami architektoniczno-konstrukcyjnymi. Pod rurami z reguły występuje podłoże naturalne lub dodatkowe podsypki a następnie podłoże naturalne (grunt).
System grzewczy powinien być wypełniony czynnikiem grzewczym który zabezpieczy całą instalację przed ewentualnym zamarznięciem. W tym celu stosuje się wodne roztwory glikolu.