KAN-therm: Rury
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Rury

Rury wielowarstwowe w Systemie KAN-therm Press występują w trzech odmianach materiałowych, różniących się rodzajem bazowej rury wewnętrznej  i zewnętrznej – rury PE-RT/Al/PE-RT (zakres średnic Ø14–40 mm) oraz PE-X/Al/PE-X (Ø50–63 mm).

Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw:

  • warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego
    PE-X,
  • warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X.

Między aluminium a warstwami tworzywowymi występuje adhezyjna warstwa wiążąca, która trwale łączy metal z tworzywem.

Rury wielowarstwowe w Systemie KAN-therm Press w całym zakresie średnic występują w jednym szeregu ciśnieniowym (Multi Universal).

System KAN-therm Press umożliwia również wykorzystanie rur polietylenowych jednorodnych w przypadku użycia kształtek nowej generacji Press LBP.
System KAN-therm Press oferuje dwa, o zbliżonych parametrach pracy rodzaje rur polietylenowych – PE-RT (typ II) w zakresie średnic 16x2,0 i 20x2,0 oraz PE-Xc w zakresie średnic 16x2,0 20x2,0 i 25x2,3.
Rury polietylenowe jednorodne w Systemie KAN-therm Press mogą być stosowane jedynie do instalacji o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 6 bar.

Wszystkie rury PE-Xc i PE-RT wykonane są w konstrukcji pięciowarstwowej, trwale połączonej podczas procesu produkcyjnego. Posiadają barierę antydyfuzyjną EVOH, która zabezpiecza przed dyfuzją tlenu z otoczenia do medium instalacyjnego. Dzięki umieszczeniu wewnątrz konstrukcji rury, osłona EVOH jest skutecznie chroniona przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montażu na budowie.

Konstrukcja rur Systemu KAN-therm Press:

RuryRury


rury jednorodne                                                                                         rury wielowarstwowe

Wymiary, masy jednostkowe, pojemności wodne rur Systemu KAN-therm Press:

Rury KAN-therm PE-RT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT i PE-Xc/Al/PE-Xc
DN Średnica
zewnętrzna
× grubość ścianki 
Grubość ścianki  Średnica wewnętrzna  Seria wymiarowa
Masa jednostkowa  Ilość w krążku/
sztandze 
Pojemność wodna 
  mm x mm  mm  mm     kg/m m l/m  
16 16 × 2,0   2,0  12,0  3,50  0,129 200 0,113 
20 20 × 2,0  2,0  16,0 4,50 0,152 100 0,201 
25 25 × 2,5   2,5   20,0  4,50  0,239   50 0,314 
26 26 × 3,0  3,0  20,0  3,83  0,296 50 0,315 
32 32 × 3,0    3,0 26,0 4,83  0,365   50m/5m 0,531 
40 40 × 3,5  3,5  33,0  5,21 0,510 50m/5m 0,855
50 50 × 4,0 4,0 42,0 5,75 0,885 5m 1,385
63 63 × 4,5 4,5 54,0 6,50 1,265 5m 2,290

 

Rury KAN-therm PE-RT i PE-Xc 
DN Średnica
zewnętrzna
× grubość ścianki 
Grubość ścianki  Średnica wewnętrzna  Seria wymiarowa
Masa jednostkowa  Ilość w krążku/
sztandze 
Pojemność wodna 
  mm x mm mm mm   kg/m m l/m
16 16 × 2,0  2,0  12,0   3,50 0,094 200 0,113  
20 20 × 2,0   2,0  16,0  4,50  0,172 200 0,201 
25 25 × 2,3  2,3  20,4 4,93 0,217 50 0,327