KAN-therm: Plastyfikatory do betonu
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Plastyfikatory do betonu

W celu zabezpieczenia jastrychu przed pękaniem podczas jego termicznej pracy należy stosować plastyfikator do betonu BETOKAN. Minimalna grubość wylewki nad rurą wynosi 4,5 cm (6,5 cm nad izolacją cieplną). Przy zastosowaniu plastyfikatora do betonu BETOKAN Plus możliwe jest zredukowanie grubości wylewki betonowej nad rurą do 2,5 cm (4,5 cm nad izolacją cieplną).

Plastyfikatory do betonu

W przypadku wykładzin podłogowych ceramicznych lub kamiennych, stropów przenoszących duże obciążenia zaleca sią zbrojenie płyt poprzez ułożenie na rurach siatek z drutu stalowego o grubości 3 mm o oczkach 10x10 cm. Stosowanie zbrojenia nie ma zasadniczego wpływu na wytrzymałość stropu jednak w przypadku powstania pęknięć i rys w płycie, ogranicza ich wysokość i szerokość. Zbrojenie to musi być przerwane w obszarze szczelin dylatacyjnych. Dla stropów przenoszących duże obciążenia (większe niż dla budownictwa mieszkalnego) należy odpowiednio dobrać wysokość wylewki betonowej i rodzaj izolacji, tak aby jej ugięcie nie przekraczało 5 mm.
Wylewane duże powierzchnie należy dzielić na mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubość 0,5 cm - profil dylatacyjny lub taśma brzegowa) tak, aby długość jednorodnej płyty nie przekraczała 8 m, jej powierzchnia 30 m2, a stosunek długości jej boków wynosił 1:2.

Plastyfikatory do betonu