KAN-therm: Rozdzielacze KAN-therm
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Rozdzielacze KAN-therm

Podstawowa regulacja instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego polega na wyrównaniu oporów przepływu przez poszczególne wężownice w celu osiągnięcia wymaganego rozpływu wody.

Regulację taką możemy wykonać przy pomocy:

  • zaworów regulacyjnych na dolnej belce rozdzielaczy serii 51A, 71A,

Rozdzielacze KAN-therm

  • zaworów regulacyjno-pomiarowych (przepływomierzy) na dolnej belce rozdzielaczy serii 55A i 75A.

Rozdzielacze KAN-therm

Ogrzewanie płaszczyznowe jest instalacją pracującą na niskich parametrach. Maksymalna temperatura zasilania nie powinna przekraczać 55°C. W związku z tym, jeżeli ogrzewanie płaszczyznowe będzie zasilane z tego samego źródła, co grzejniki tradycyjne należy stosować miejscowe lub centralne układy zmieszania.
Centralne układy zmieszania; stosowane są w przypadku, gdy ogrzewanie płaszczyznowe planowane jest na różnych kondygnacjach budynku. Przeważnie takie układy są zlokalizowane w kotłowni, w pobliżu kotła.
Miejscowe układy zmieszania: są stosowane w przypadku, gdy ogrzewanie płaszczyznowe planowane jest w obrębie jednej kondygnacji. Układy należy lokalizować w szafkach instalacyjnych, w pobliżu instalacji grzewczej.

Rozdzielacze KAN-therm

Rozdzielacz serii 73A i 77A podłączony bezpośrednio do instalacji grzejnikowej stanowi miejscowy układ zmieszania. Głowica termostatyczna z kapilarą, pełni rolę zabezpieczenia przed ewentualnym wzrostem temperatury, jak również umożliwia jej regulację „w dół” od wartości 55°C.